Szabályzatok


A Kincses Kalendárium rejtvényjátékainak játékszabályzata

A játékok szervezője a Kincses Kalendárium kiadója, a GRANIT INVEST Vagyonkezelő Kft. (adószáma: 23997301-2-42, cégjegyzékszáma: 01 09 988406, címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3.), továbbiakban „Szervező”).

A játékokban részt vehet a Kincses Kalendárium valamennyi olvasója, kivéve azokat és közvetlen családtagjaikat, akik az évkönyv írásában, szerkesztésében és előállításában valamilyen formában közreműködtek.

A játékokban az olvasók az egyes rejtvények megfejtésének a kalendáriumban közölt határidőre (2024. február 15. napja) történő beküldésével vesznek részt. A határidő a postai feladásra vonatkozik, határidőként megjelölt napot a postai feladási bélyegző, vagy dátum nyomtatás bizonyítja.

A megfejtéseket rejtvényenként külön papíron, postai úton kell beküldeni a következő címre: Gránit Invest Kft., 1062 Budapest, Váci út 1-3.. A postaköltségekkel való takarékoskodás érdekében az egy olvasó családjában született játékonkénti maximum egy-egy megfejtést közös borítékban is be lehet küldeni. Ha több rejtvény megfejtését küldik egy borítékban, mindegyik megnevezését (pályázati rejtvény és/vagy keresztrejtvény és/vagy gyermekrejtvény) rá kell írni kívülre a címzés alá. A külön papíron lévő megfejtések mindegyikén meg kell adni a beküldő nevét és teljes lakcímét.

A nyerteseket a Szervező a beküldők közül rejtvényenként, sorsolási bizottság előtt az összes beküldött megfejtésből egyenkénti kihúzással választjuk ki a határidőt követő hónap (március) végéig. A soroláson valamennyi beküldött megfejtés részt vesz, majd a kihúzást követően történik a helyes megfejtés azonosítása. Amennyiben a megfejtés nem helyes, mindaddig új megfejtés kerül kihúzásra, míg a nyeremények el nem fogynak. A Szervező a nyertesek nevét, lakóhelyük településének megnevezésével együtt közzé teszi a Népszava napilapban (a 2024. március 8-ai számban), az évkönyv webhelyén (www.kincses.hu), továbbá ősszel a Kincses Kalendárium következő évi kiadásában is. A megfejtések beküldésével a beküldők ehhez kifejezetten hozzájárulnak, ahogy ahhoz is, hogy megadott adataikat az esetleges adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges módon és ideig a Szervező megőrizze és kezelje.

A nyereményeket a sorsolást követően a Szervező eljuttatja a nyertes megfejtőkhöz. (Pótnyertesek sorsolására nem kerül sor, ha valamely nyertes elérése meghiúsul, a nyeremény a Szervező tulajdonában marad.) A Szervező vállalja, hogy a nyeremények utáni közterheket (a nyertesek helyett) rendezi, a beküldők tudomásul veszik, hogy ehhez - kifejezetten ebből a célból - esetleg (nevükön és lakcímükön kívül) további adataikat is meg kell adniuk.

A készpénzen kívüli nyeremények készpénzre nem válthatók.

A megfejtést beküldők automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a fenti szabályokat, és elismerik, hogy adataikat önkéntesen adták meg a játékban való részvétel érdekében. Tudomásul veszik, hogy adataik kezelésének célja a nyereménysorsoláson való részvétel biztosítása, illetve a nyertesek esetében a velük való kapcsolatfelvétel, illetve a nyeremény elküldése, valamint esetleg a közterhek rendezése.
A kezelt adatok köre a név és a lakcím, esetenként az adózáshoz szükséges további adatok, mint pl. az adóazonosító jel.
Az adatkezelés jogalapja: a megfejtők hozzájárulása, illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Az adatokat a sorsolást követő 30. napig, a nyertesek esetében a nyeremény eljuttatását követő 180. napig, illetve a jogszabályban meghatározott ideig tároljuk és kezeljük, papíron majd elektronikusan.

Adatkezelési tájékoztató a Kincses Kalendárium olvasói számára

Tekintettel arra, hogy a Kincses Kalendárium kiadója, a GRANIT INVEST Vagyonkezelő Kft. értékesítéssel maga nem foglalkozik, az évkönyv olvasóival kapcsolatban kizárólag az alábbi esetek valamelyikének kapcsán kezel személyes adatokat:

1. A kiadónak vagy a szerkesztőségnek egy olvasó postai vagy elektronikus levelet küld. Ebben az esetben a levelet, illetve az abban az olvasó által megadott személyes adatokat a levélben foglalt kérdés megválaszolása, illetve a felvetett ügy elintézése érdekében a válasz elküldését, illetve az elintézés befejezését követő 30 napig őrzi, majd - amennyiben a levélváltás nem folytatódik - az adatokat megsemmisíti. Ezt az eljárást alkalmazzuk abban az esetben is, ha az olvasói üzenet a webhelyen lévő űrlapon keresztül érkezik.

2. Valamely olvasó a Kincses Kalendáriumban közzétett rejtvények valamelyikének helyes megfejtését beküldi. Ebben az esetben a megfejtő nevét és postacímét - a nyereménysorsoláson való részvételének biztosítása érdekében - minden olyan rejtvény kapcsán tároljuk, amelyre helyes megfejtést küldött be. A nyertes megfejtők nevét és postacímét, illetve a közterhek rendezése érdekében esetlegesen később megkért további adatait a jogszabályokban előírt ideig tároljuk, majd töröljük. A nyertes megfejtők neve és a postacímében megadott település megnevezése közzétételre kerül a nyertesek listáján a következő évi Kincses Kalendáriumban, a Népszava című napilapban és az évkönyv webhelyén (www.kincses.hu) is. A nyeretlen megfejtők adatait, illetve a beérkezett megfejtéseket tartalmazó küldeményeket a sorsolást követő 30. napon töröljük.

A személyes adatok kezelésének jogalapja mindkét esetben az adatok tulajdonosának a kapcsolatfelvétellel, illetve a rejtvénymegfejtések beküldésével kifejezett önkéntes hozzájárulása, a nyertesek vonatkozásában pedig ezen túl a nyereményjáték szabályaiból következő szerződéses, illetve a nyereménnyel kapcsolatos közterhek vállalásából következő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Ha valaki úgy véli, hogy a GRANIT INVEST Vagyonkezelő Kft. adatait jogosulatlanul kezeli, ezzel kapcsolatban kifogást emelhet közvetlenül a kft-nél az alább megadott kapcsolati lehetőségeken keresztül. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogait bírósági úton érvényesítheti.

A GRANIT INVEST Vagyonkezelő Kft. mint adatkezelő illetékes vezetőjének elérhetőségei:
E-mail cím: kiadovezeto(at)kincses.hu
Postacím: 1062 Budapest, Váci út 1-3.