Akció korai előfizetőinknek


1. Az akció keretében a kiadó (Cental Kft., 1062 Budapest, Váci út 3. adószáma: 10481617-2-42) promóciós ajándékban részesíti a 2021-es Kincses Kalendáriumra az elsők között előfizetett, magyarországi lakcímmel rendelkező olvasók közül kisorsoltak magánszemélyeket. A sorsolási keretbe automatikusan minden 2020. szeptember 30-áig létrejött magánelőfizető bekerül a Magyar Posta Zrt-nél használt előfizetői kódjával.
   A kiadó 2020. október elején a Postától megkapott (anonim) kódok listájából véletlenszerű algoritmussal (Excel véletlenszám-generátor használatával) sorsolja ki azokat, akiknek a nyeremények valamelyikét felajánlja. A nyerteseket – a Cental Kft. által átadott kódjuk alapján – a címadatokkal rendelkező Magyar Posta Zrt. a kiadótól kapott információk alapján személyre szóló levélben értesíti kisorsolásuk tényéről és nyereményükről, valamint arról, hogy nyereményük átvétele érdekében kivel és milyen módon vegyék fel a kapcsolatot.
   (A sorsoláshoz a Posta a szeptember 30-ig felvett magánszemély előfizetők postai azonosítószámait október 10-ig megküldi a Kiadó részére. A Kiadó a kisorsolt nyertes előfizetők azonosítószámait október 15-ig küldi meg a Posta részére. A Posta a nyertes előfizetőket október 31-ig történő kiküldéssel levélben – könyvelt postai küldeményben – tájékoztatja a nyereményről.)
   A kisorsolt előfizetőket természetesen semmi sem kötelezi nyereményük elfogadására, ha azonban igényt tartanak arra, a nyeremény továbbításához és ezzel kapcsolatban a kiadó ügyviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges személyes adataikat annak rendelkezésére kell bocsátaniuk a postától kapott levélben megjelölt lehetőségek valamelyikét igénybe véve. Ezt a bejelentkezést legkésőbb 2020. november 20-áig meg kell tenniük. A kiadónál történt bejelentkezésükkel egyúttal tudomásul veszik az itt rögzített feltételeket, és hozzájárulnak önkéntesen megadott személyes adataiknak az 5. pontban meghatározott ideig tartó tárolásához és kezeléséhez.

2. A nyeremények:
- 100 darab belépőjegy, a 2021. január 1-jén megrendezendő Mága Zoltán Újévi Koncertre,
- 100 példány, J. Apolczer: FÁBIÓ (Eső és könny) című kisregényéből,
- 80 darab 35 000 Ft értékű kedvezmény utalvány a zalakarosi Aphrodite Hotelbe (8749 Zalakaros, Sport u. 10.) történő felhasználásra, minimum 2 fő, 2 éjszakás foglalása esetén. (Összetétele: 10 000 forint kedvezmény a szállás árából, 10 000 forint értékű gyertyafényes éjszakai fürdőzés kupon, 2 x 5 000 Ft értékű wellness kupon, 5 000 ft kedvezmény a Kalandpark exkluzív belépőjéből. Egy foglaláshoz, illetve alkalommal csak egy utalvány használható fel, és az abban foglalt kedvezmény más kedvezményekkel, kuponokkal nem vonható össze, készpénzre nem váltható, továbbértékesítése tilos.)

3. A nyeremény átvételével a nyertes előfizetők tudomásul veszik a következő korlátozásokat:
- A kiadó nem felel azért, ha valamelyik nyeremény felhasználása vis major miatt nem történik meg. Így különösen, ha elmarad az a rendezvény, amelyikre a nyertes a belépőjegyet nyerte. Úgyszintén nem tartozik felelősséggel a kiadó, ha a szállodai kedvezmény felhasználása a nyertes és a szálloda közötti egyeztetés késése vagy elmaradása miatt lehetetlenné válik.
- A tételesen körülírt nyeremények felhasználásához a nyertesek semmilyen további anyagi hozzájárulásra sem tarthatnak igényt. Így különösen, maguknak kell gondoskodniuk a nyert belépőjeggyel látogatható rendezvény helyszínére való eljutásról és a részvétel egyéb költségeiről. Ugyancsak a nyertesnek kell fedeznie azon hotelszolgáltatások (az elnyert kedvezménnyel csökkentett) ellenértékét, amelyek megrendelése a kedvezmény igénybevételének a 2. pontban leírt feltétele.)
- A nyeremények készpénzre nem válthatók.

4. A kiadó kijelenti, hogy a nyertes előfizetőknek a nyereményükkel kapcsolatban adóbevallási vagy -fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

5. A nyertesek az ajándékukat - az 1. pont szerinti igénybejelentésük és az abban megadott elérhetőségi adatok ismeretében - a Kiadótól legkésőbb december 15-éig, postai küldeményben kapják meg. Az általuk megadott személyes adatokat (név, lakcím, e-mail cím vagy telefonszám és előfizetői kódszám) a kiadó az esetleges reklamációk megválaszolása és a cég ügyviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében a számviteli törvény által előírt ideig (2028. december 31.) őrzi meg és kezeli, ezt követően törli.